Cesta ku šťastiu

Inštrukcie:

1. prečítajte si brožúrku Cesta ku šťastiu

2. pozrite si postupne krátke videá k jednotlivým kapitolám

3. napíšte úvahu o tom, čo nové ste sa naučili a ako dané informácie viete použiť v živote